KONTAKT

TEL : +385 (0) 35 371 507
FAX : +385 (0) 35 371 507
MOB : +385 (0)98 383 025

E-MAIL :
sumarskiobrtblasko@gmail.com

LINKOVI


USLUGE
  • USLUGA SJEČE DRVA HARVESTEROM
  • USLUGA SJEČE OBLOVINE
  • USLUGA VUČE TRAKTOROM I IZVOŽENJA FORWARDEROM OBLOVINE
  • USLUGA KRČENJA KANALA I ZARASLIH POVRŠINA
  • PRODAJA OGRIJEVNOG DRVETA, VIŠEMETRICE I ENERGETSKOG MATERIJALA ZA BIOMASU